Tesařství

  Provádíme širokou škálu prací se dřevem, především výrobu stavebních konstrukcí. 

   

  Zajišťujeme:

  • sedlové střechy

  • valbové střechy

  • sbíjené vazníky - dodávka a montáž

  • roubené stavby

  • hrázděné stavby

  • garážové a další přístřešky

  • brány

  • vrata

  • schodiště

  • vikýře

  • arkýře

  • markýzy

  • bednění